پل‌های ارتباطی شما با صندوق قرض الحسنه فدک

1 تلفن:

021 33481515
021 33871515
021 33871031

2 سامانه پیامکی: 982133481515
3 وبمیل:

_info@sqfm.ir_

4 آدرس:

تهران، منطقه 17، محله مسعودیه، خیابان مظاهر (شهید محسن قدیانی) خیابان شهید مجتبی طاهری، پلاک 116، طبقه همکف